Vår webbplats fungerar inte just nu, vi beklagar störningen

Pröva på nytt om en stund.
Vid en krissituation informerar staden på Espoo - Esbo Facebook och @EspooEsbo Twitter.Esbo stad

Växel 09 816 21 vardagar kl. 8.00–16.00.
Ge respons på Esbo stads verksamhet.

Vid nödsituationer ring 112

Ring alltid nödnumret 112 vid brådskande, faktiska nödsituationer när du vet eller misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljö är i fara.

Västra Nylands räddningsverk

Växel 09 8162 8699, fax 09 8162 6861, pelastuslaitos@espoo.fi. Västra Nylands räddningsverk finns på Twitter och Facebook. Västra Nylands räddningsverk verkar i Esbo , Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

Esbo stads teknik- och miljösektorns kundtjänst tfn 09 8162 5000 må, on-fre kl. 8.00 – 15.30 och ti kl. 10.00 – 15.30.

Hälsostationernas coronarådgivning och tidsbokning vardagar kl. 7–18, tfn 09 816 34600 Öppen också på långfredagen 10.4 och påskmåndagen 13.4 kl. 8–15

Hälsostationernas tidsbokning och rådgivning vardagar kl. 7–18, tfn 09 816 34500 Oma Lääkärisi-hälsostationernas tidsbokning och rådgivning Du kan endast komma till hälsostationen med tidsbokning.

Rådgivningsbyråerna för mödravård och barnavård har tidsbokning och telefonrådgivning på tfn 09 8162 2800 vardagar kl. 8.30–14.30.

Tandklinikerna har tidsbokning på tfn 09 8163 0300 vardagar kl. 7.45–16.00.
  • Tandläkarjour vardagar kl. 7.00–16.00, tidsbokning på tfn 09 8163 5900
  • Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour 09 471 7111 (vardagar kl. 14.00–21.00, veckoslut och helger kl. 8.00–21.00)
  • Tandvårdens nattjour 040 621 5699 (alla veckodagar kl. 21.00–08.00)
Mental- och missbruksvård och orostelefon, tfn 09 816 31300 vardagar kl. 8–16

Hälsocentralsjour

Du får information om jourer på numret 116 117 vardagar kl. 16.00–08.00 och veckoslut och helgdagar dygnet runt. Vid behov kopplas du till hälsocentralsjouren. I Esbo finns Jorvs hälsocentralsjour, adressen är Åbovägen 150.

Social- och krisjouren svarar på tfn 09 8164 2439 dygnet runt

Du kan kontakta oss i brådskande ärenden som gäller mental hälsa eller rusmedel, barnskydd eller annat socialarbete, utvecklings- eller förändringskris, kris i familjen eller i parrelationen, livshantering eller boende, en traumatisk kris, olycka eller annan omskakande upplevelse.

Övrig jour

Omatila hjälper vid våld i nära relationer vardagar kl. 8-16, lördagar och söndagar kl. 9-16 på tfn 043 825 0535.

Veterinärjouren sköts av Universitetets djursjukhus

Hjälp i vardagen under undantagsförhållanden

  • Seniorrådgivningen Nestor söker lösningar på till exempel hur du köper mat, om du inte redan har någon som hjälper, Tel. 09 816 33 333 vardagar kl. 8–16.
  • Mathjälp för barnfamiljer och vuxna: Om du inte själv eller via dina nätverk kan göra inköp, ring rådgivningsnumret för mathjälpen Ruoka-apu 09 816 22040 vardagar kl. 8–11.
  • Rådgivning om välfärdstjänster för barnfamiljer, www.esbo.fi/beomhjalp eller tfn 09 816 23600 vardagar kl. 8.30–15.
  • Socialtjänsternas rådgivning för personer i arbetsför ålder, tfn 09 816 45000 vardagar kl. 8–12
  • Funktionshinderservicens rådgivning, tfn 09 816 45285 vardagar kl. 9–15
  • Rådgivning med anknytning till corona för personer med ett främmande språk som modersmål vardagar kl. 12–15, tfn 09 816 22610 (lättläst finska, engelska) och tfn (arabiska, ryska, dari, farsi, persiska, somaliska, turkiska, estniska, albanska, franska, mandarin, vietnamesiska, tagalog, visaya)